تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

اسانس های طبیعی

اسانس های ارائه شده توسط گروه آدونیس گل دارو در سه گروه اسانس های مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی و اسانس های مورد استفاده در صنایع دارویی   و اسانس های مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی طبقه بندی شده است. این گروه با استفاده از نیروی متخصص، دستگاه های پیشرفته، مرکز خدمات تخصصی و انجام اسانس گیری تخصصی آمادگی خود را برای عقد قرارداد با شرکت ها و دانشگاه ها اعلام می نماید .

برای اطلاعات تخصصی به سایت انگلیسی ما مراجعه فرمایید.


اسانس های مورد استفاده در صنایع آرایشی بهداشتی 


اسانس های مورد استفاده در صنایع دارویی 

اسانس های مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی
اسانس های مورد استفاده در صنایع دارویی
اسانس های مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی
اسانس های مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی
اسانس های مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی